Snímací technologie


Pro simulační řešení je vedle simulačního software klíčovým komponentem zařízení, které se stará o snímání golfového odpalu a naměřené výsledky předává simulačnímu software. Kvalita snímače (launch monitoru) a přesnost snímání jednotlivých parametrů golfového odpalu zásadně určuje věrnost simulace golfové hry.

 • Jak vybrat správné snímací zařízení...

  Jednotlivá zařízení se liší v mnoha parametrech a vlastnostech. Při volbě vhodné technologie je rovněž zvážit řadu aspektů:

  • kvalitu snímání a její přesnost
  • rozsah měřených fyzikálních dat (trajektorie míče, otáčky, rychlost, pohyb hlavy a poloha hole)
  • způsob a spolehlivost samotného snímání (podmínky a vliv prostředí, umístění míče, čtení nepovedených ran, snímání pro pravo- a levo-ruké hráče)
  • mobilita zařízení
  • připojitelnost k simulačnímu software

  Vzhledem k významným rozdílům mezi jednotlivými zařízeními je vždy nutné zvážit nejen rozpočet, kterým pro vaše řešení disponujete, ale rovněž účel a požadavky, které na vybrané zařízení kladete a ze kterých byste při výběru měli vycházet.

  Obraťte se na nás a my se vám nejvhodnější řešení pokusíme vybrat.
Trutrack

TruTrack - je zařízení přímo od f. Trugolf vyvinuté s plnou podporou a intergací s E6 softwarem. Jedná se o rohožkový sensor vybavený 3 řadami snímacích LED, které s překvapivou přesností a věrností snímají rychlost a směr hlavy hole při švihu (a pohyb míče při puttování).

Sensor je standardně zapuštěn do zvýšené podlahy a tvoří souvislou hrací plochu. Snímač je používán v konfiguraci s triangulačním sonickým systémem, který se stará o přesné určení směru a rychlosti letu míče. Systém lze upgradovat rozšířením TruFlight viz níže.

Výhody: spolehlivost, vysoká věrnost snímaných ran, robustnost, pro oboustranné hráče (popř. lze konfigurovat i v páru dle prostorových dispozic), dostupná pořizovací cena.


TruFlight 2

TruFlight 2 - je rovněž zařízení od f. Trugolf, kterým lze doplnit nebo zcela nahradit sensor TruTrack a originální sonický systém nahradit kamerovým optoelektronickým, který umožňuje snímání letu míče i pohyb hlavy hole s ještě vyšší přesností.

Zařízení umístěné na stropě simulátoru v prostoru nad hráčem obsahuje 2 vysokorychlostní stereokamery a dalších 60 infračervených sensorů, které jsou schopny snímat naprosto všechny druhy ran, od těch nejrychlejších odpalů, až po delikátní měkké chipy.

Výhody: Pro jeho použití není nutné upravovat podlahu simulátoru (nevyžaduje zvýšení jako u TruTracku), je umístěn nad hlavou hráče a tím eliminuje možnost poškození úderem. Zařízení lze použít i v aplikaci MULTISPORT, což je rozšířená varianta simulátoru pro hry jako jsou baseball, footgolf, hokej apod.

 • Více o funkci Multisport...

  MULTISPORT

  Zařízení TruFlight 2 podporuje snímání nejen golfových úderů, ale je možné váš simulátor využít i pro jiné sporty, jako jsou Baseball, Footgolf, Hokej či Fotbal a poskytnout tak zábavu i ostatním členům vaší rodiny.  Více na stránkách TruGolf.

QED

UNEEKOR QED - je revoluční snímač od Korejského výrobce, který je založen na bázi vysokorychlostní kamery se snímkováním 3000 snímků za vteřinu.

Stereoskopické kamery umístěné nad hráčem se postarají nejen o sejmutí pohybu hlavy hole, ale zejména měří následný pohyb míče a to včetně jeho rotace s bezkonkurenční přesností. Kvalitní měření rotace míče je klíčové pro věrnou simulaci golfové hry ve virtuálním prostředí.

Výhody: vysoká přesnos snímání letu míče včetně rotace, výrazně příznivější cena než obdobné kamerové systémy (GC Hawk či FullSwing ION3), umístění na strop (žádné podlahové snímače).

Naše společnost je distributorem zařízení QED technolgií do ČR, na Slovensko a do Polska.


Eye XO

UNEEKOR EYE XO / EYE XO2 - je následník předešlého modelu QED. Kamerový systém byl rozšířen o vyšší rozlišení a rychlost zpracování. Ve verzi 2 byl doplněn o třetí kameru zajišťující výrazné rozšíření snímací oblasti pro odpal.

Kamery jsou umístěné ve předu nad hráčem, snímající nejen pohyb hlavy hole, ale i pohyb a rotaci míče = nyní díky zvýšené rozlišovací schopnosti i bez nutnosti jakéhokoliv značení míčů.

Výhody: zvýšená přesnost snímání hlavy hole, další měřené hodnoty hole jako AoA, lie, impact point atd. Možnost zařízení integrovat s celou řadou simulačních software jako je Uneekor Succeed, E6 Connect, Creative 3D, TGC2019 či GSPro. Jedná se o bezkonkurenční špičku mezi profesionálními přístroji pro indoor snímání golfového odpalu.


EyeMini

UNEEKOR EYE MINI - první model monitoru odpalu od f. Uneekor v přenosné verzi. Jak je u této společnosti zvykem, snímání je založeno na stereoskopickém snímání vysokorychlostními kamerami, tentokráte umístěné v lehce přenosném šasi, které postavíte na odpaliště z boku. Oproti konkurentům v tomto segmentu vyniká nejen skvělou cenou, ale i doplňujícími funkcemi, jako je videozáznam pohybu hlavy hole, či svojí otevřeností a připojitelnosti k celé řadě simulačních software.

Naměřené údaje mají obdobný rozsah a přesnost, jako je tomu u modelu Eye XO, navíc měřit údery můžete jak v indooru, tak i venku na drivingu či hřišti. K přístroji je k dispozici i mobilní aplikace s mnoha analytickými a tréninkovými funkcemi umožňující dokonalé vyhodnocení vašeho švihu.


Flightscope X3
Flightscope Mevo+

Flightscope - špičkové profesionální víceúčelové zařízení pro snímání a analýzu golfového švihu na bázi dopplerova radaru.

Radarové snímání letu míče je vysoce přesné a poskytuje pro simulační software další informace o odpalu, jako je rotace míče, popř. přesnější informace o trajektorii hlavy hole a nabízí možnost využití přístroje i pro detailnější analýzu švihu či pro clubfitting. Podpora pro integraci se simulátory je poskytnuta u modelů Xi+, Xi Tour, X2, X2e, X3, Range a Mevo+.

Výhody: radar je lehce přenosný a je možné ho využít i mimo simulátor, např. venku pro trénink na driving range během léta. Současně pro jeho použití není nutné upravovat podlahu simulátoru (nevyžaduje zvýšení jako u TruTracku). Na druhou stranu modely radaru řady Xi a X2 neumožňují snímat krátké chipy a puttování. Proto pro plnohodnotnou podporu všech typů úderů včetně krátké hry je nutné volit vyšší model Flightscope X3 nebo novinkový Mevo+.

Naše společnost je distributorem radarů Flightscope do ČR a na Slovensko.


Trackman

Trackman 4 - konkurenční produkt k radarům od Flightscope.

Využívá shodnou technologii snímání na bázi dopplerova radaru, v duální konfiguraci

Pořizovací cena tohoto zařízení je oproti předchozímu řešení podstatně vyšší, ovšem poskytuje srovnatelnou kvalitu snímání. Tento model nicméně obsahuje funkční podporu i pro krátké chipy a snímání puttování, proto se jedná o kompletní all-in-one přenosné zařízení s obdobným využitím i pro jiné účely, jako je tomu u Flightscope X3.


Protee VX

PROTEE VX - novinka v kategorii kamerových stropních snímačů.

Tento nový model poskytuje širokou škálu měřených hodnot bez nutnosti značení míče a hole, za asitence pokročilé AI (učících se algoritmů umělé inteligence).

K tomuto systému je možné integrovat řadu populárních simulačních softwarových řešení.

Zásadní výhodou tohoto kamerového systému je zejména velmi příznivá cena s ohledem na množství a kvalitu měřených parametrů a i jednoduchost instalace proakticky do jakehokoliv již existujícího simulátoru.

Swing Optix

Swing Optix

SWING OPTIX - doplňujícím zařízením ke golfovému simulátoru-studiu na platformě Uneekor je možnost doplnění vysokorychlostních kamer pro snímání pohybu - švihu hráče.

Sada kamer s vysokou snímkovací frekvencí a vynikající světelností umožní ostré a přesné zobrazení švihu hráče z čelní a zadní strany. Kamery poskytují kvalitní barevný záznam v rozlišení Full HD s rychlostí až 160fps.

Dalším možným rozšířením je balanční podložka Balance Optix, poskytující dynamická data o přenosu váhy při golfovém švihu.

Kamery i podložka jsou integrovány do softwarových řešení Uneekor Ignite, View nebo Refine (Succeed) a jsou použitelné společně se zařízením QED, EyeXO nebo Eye Mini (viz výše).


Copyright (c) GCZ, s.r.o. 2023, info@golfgear